Ανθρώπινο δυναμικό

Ο Όμιλος που στην κορυφή του τοποθετεί τον άνθρωπο, βασίζεται στο δικό του ανθρώπινο δυναμικό, θεωρώντας το έμψυχο κεφάλαιο της εταιρίας ως τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον. Με αξίες όπως συνεργασία, σεβασμός, ανοικτό πνεύμα και υπευθυνότητα, η "οικογένεια" της Βιοκαρπέτ δίνει το καλύτερό της εαυτό και συνεχώς εξελίσσεται. Η διαμόρφωση ενός άρτιου εργασιακού περιβάλλοντος που συμβάλει στην παραγωγικότητα του συνόλου και η επιμόρφωση των εργαζομένων με σεμινάρια σε συνεχή βάση αποτελούν δέσμευση της εταιρίας.