Αποστολή - Όραμα - Κουλτούρα - Αξίες

O Όμιλος Βιοκαρπέτ οραματίζεται τη δημιουργία ενός καλύτερου επιπέδου ζωής για τον άνθρωπο, τόσο ποιοτικά όσο και αισθητικά. Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ συνεχώς υλοποιεί ιδέες και δημιουργεί προϊόντα προς όφελος του ανθρώπου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού και επαγγελματικού χώρου και τη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος διαβίωσης. Ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν η αισθητική, η ασφάλεια ,η ποιότητα και η εργονομία. Η παραγωγή και η εμπορία ποικιλίας προϊόντων κάνουν το όραμα πραγματικότητα και ανταποκρίνονται αξιόπιστα στις επίκαιρες ανάγκες των πελατών. Η καρδιά του Ομίλου Βιοκαρπέτ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, που σε συνδυασμό με τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την πραγματοποίηση των στόχων.