Νέα Συλλογή Καλοκαιρινών Χαλιών
JUTE RUG WR 312 NATURAL