Ενημέρωση Επενδυτών    Στοιχεία επικοινωνίας με μετόχους και επενδυτές
    Αρμόδιος επικοινωνίας : Ζαχούλα Ζωή
    Τηλ. : 2410688606
    Email : [email protected]