Ωράριο καταστημάτων Βιοκαρπέτ
Αθήνα : ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ : 9 π.μ.-3 μ.μ.    ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 9 π.μ.-2 μ.μ. & 5.30 μ.μ-9.μ.μ.
Θεσσαλονίκη: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ : 9 π.μ.-3 μ.μ.    ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  : 9 π.μ.-9 μ.μ  
Λάρισα: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 9π.μ.-2μ.μ. - 5.30μ.μ.-9.00 μ.μ.    ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ: 9π.μ.-3μ.μ.