Ωράριο καταστημάτων Βιοκαρπέτ
Αθήνα: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 9π.μ.-3μ.μ., Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 9π.μ.-2μ.μ. - 5.30μ.μ.-9.00 μ.μ.
Λάρισα: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 9π.μ.-2μ.μ. - 5.30μ.μ.-9.00 μ.μ., Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο: 9π.μ.-3μ.μ.